Autorisert reparasjon

Hvorfor Mcare?​

Nordens ledende autoriserte tjenesteleverandør

Mcare - Riktige Etiske og Miljømessige Valg

Som en autorisert og ansvarlig tjenesteleverandør overvåker vi nøye etikk og miljøvennlighet i forsyningskjeden. Samarbeid med produsenter er en selvfølge for Mcare. Kvaliteten på merkevaren er kjent for å vare lenge, og reparasjon er ofte lønnsomt selv fem år etter kjøp. Vi tar best mulig vare på både våre ansatte og våre kunder. 

Vi garanterer din fornøydhet ved å åpent presentere alternativene mellom for eksempel reparasjon og en ny enhet, samt forklare hvordan du går frem for fremtidige behov. Vår funksjonelle tjeneste vektlegges som et ansvar – du vil ikke stå i trøbbel selv i vanskelige saker, men ethvert oppdrag vil bli håndtert med ære. Vårt mål er å utføre alle vedlikeholdssaker så godt og smidig som mulig, dette reflekteres også i våre tilbakemeldinger på nær 100 prosent kundefornøydhet. 

Produsenter vi jobber med er også det etiske riktige valget – selskapet er forpliktet til å jobbe langsiktig for å bekjempe klimaendringer på mange måter. Produsentens produksjonsprosess tilstreber å følge nøye med på behandlingen av ansatte og etikken i hele prosessen. 

I tillegg til etisk og miljøvennlig vedlikehold, tilbyr vi også enheter som har vært på service og inspisert. Dette gir da god kvalitet på gjenbruk. På denne måten er det både en økonomisk og økologisk bærekraftig måte å anskaffe enheter på. Ved å bruke, videreutnytte, gjenbruke og fornye enheter på slutten av livssyklusen.

Mange gode grunner til å velge Mcare

Våre produkter
Prislister på reparasjoner

Autorisert reparasjon