Autorisert reparasjon

Leter du etter noe annet?

Finn våre priser 

Finn våre produkter 

Kjøpsvilkår

Følgende kjøpsvilkår gjelder for salg av tjenester og produkter av Mcare Norway, om ikke annet er spesielt kommet overens skriftlig mellom den respektive kunden og Mcare Norway. Ved salg til forbruker anvender Mcare de obligatoriske punktene under gjeldende lov. 

Bestilling

Ved bestilling er kjøpet bindende først når Mcare bekrefter bestillingen gjennom en faktura og/eller andre former for betaling som Mcare Norway har satt opp. Mcare Norway inngår ikke avtale med mindreårige (under 18 år) uten foresattes
godkjennelse. Mcare Norway reserverer seg for feil i informasjon, samt feil i spesifikasjon, på samtlige av Mcare Norway sine tjenester. Når kunden har lagt en bestilling kan ikke Mcare Norway endre bestillingen, men kan kansellere den mot full tilbakeføring av reservert beløp.

Refundering av varer på salg

Kun varer med normal pris kan refunderes, varer kjøpt på salg kan ikke refunderes.

Leveringsvilkår

Hos Mcare Norway inngår alltid mva. i angitt pris. Mcare Norway leverer produktene i samarbeid med Bring. Samtlige leveranser skjer etter varsling. Ved utlevering/levering skal kunden alltid vise gyldig legitimasjon. Om kunden velger å ikke hente ut produkter debiteres kunden et administrasjonsgebyr på 399
kroner. Kunden kan følge leveransestatus på tilsendt servicelenke. Det kan finnes tilfeller som ikke vil gjøre det mulig å fullføre bestillingen, som for eksempel om deler ikke kan anskaffes. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss alle erstatningskrav til kunden gjeldende leveranseforsinkelser eller
leveranseproblemer. Mcare Norway er risikoansvarlig ved transport til kunden, dvs. risikoen for at et produkt skades eller forsvinner under transport til kunden. Kunden står for risikoen ved transport av enhet til Mcare Norway. Kunden er selv ansvarlig for å åpne og inspisere produktenes tilstand øyeblikkelig etter at de er mottatt. Ved en transportskade skal kunden kontakte utsalgssted. Bilder av emballasje og skade på enhet skal vedlegges. Kunden får ikke bruke det skadede produktet, og kunden må beholde produktets emballasje, slik at hele pakken og varen kan kontrolleres ved skadevurderingen av den rapporterte skadesaken. Skadevurderingen skal utføres av Mcare Norway. Er Mcare Norway forhindret fra å levere eller
foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Mcare Norway fritatt for alt ansvar i
reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

Priser

De priser som oppgis på Mcare Norway er inklusive moms. Fraktkostnaden vil stå i den totale summen for produktene.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and they will find out about your return.

Betalingssikkerhet

Mcare Norway garanterer at de betalingsalternativene som tilbys hos Mcare Norway er sikre. Ved betaling med kort sendes kunden videre til en sikker side der kunden trygt kan fylle ut sine kortopplysninger og gjennomføre betalingen. Mcare Norway håndterer aldri kundens kortinformasjon. 


Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Selgeren av leveransen
melding om dette (angrefrist).Varen må sendes til oss senest 14 dager fra den dagen melding om bruk av angreretten ble gitt.

Ta kontakt og informer om at du ønsker å benytte angreretten. Du finner vår kontaktinformasjon via vår kundeservice side.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i sendingsbekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til Selger av produktet i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Alle produkter skal leveres tilbake til Selgeren innen rimelig tid ved bruk av angreretten. Kjøperen har risikoen for transporten av varen tilbake til Selgeren.

Selgeren er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis du uttrykkelig har valgt en spesiell frakt utover hva som er nødvendig for å frakte varen, skal dette betales av deg.

 Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Selger har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at Selgeren har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til Selger. 

Produktet sendes tilbake til Selgeren i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Returen skal gjøres til Selger i samsvar med gjeldnede vilkår.

Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling ved benyttet betalingsmetode.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke for følgende typer varer:

 Datamaskinprogrammer når forseglingen på det fysiske produktet er brutt. Angreretten gjelder heller ikke ved kjøp av produkter i elektronisk format. idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server eller lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig. Da får kunden tydelig beskjed om at angreretten ikke gjelder. 

Angreretten gjelder heller ikke når det for øvrig følger av loven. 

Tvister og lovvalg

Etter disse allmenne vilkår skal norsk rett anvendes. Ved en eventuell tvist følger Mcare Norway Forbrukertvistutvalgets avgjørelser. Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler.

Lurer du på noe?

Kontakt oss dersom du har videre spørsmål.

Autorisert reparasjon

Abonner på vårt nyhetsbrev!